Üniversite adayları Yükseköğretim Kurumları Sınav (YKS) sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. 28 Temmuz’da açıklanacak sınav sonuçlarının ardından başlayacak tercih dönemi için ÖSYM Başkanı Aygün, “YKS tercihleri, 6-14 Ağustos tarihlerinde ‘http://ais.osym.gov.tr’den yapılacak.” bilgisini verdi.

Üniversite tercihlerine günler kala öğrenciler şimdiden kendilerine uygun olan bölümü tercih edebilmek için bölüm arayışında. Eşit ağırlık puan türünden tercih yapmak isteyen öğrenciler için fonksiyonel ve çalışma alanı geniş bir bölüm olması açısından yönetim bilişim sistemleri bölümünün anlatılması yol gösterici nitelikte olacaktır. Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü ile ilgili ihtiyacınız olan bilgileri baştan sona bu yazıda bulabilirsiniz.

Yönetim Bilişim Sistemleri Nedir?

Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü, teknoloji, insan, sistem ve bilgi yönetimi kavramlarını bir araya getiren bir bölümdür. Bölüm adından da anlaşılacağı üzere yönetim ve bilişim kavramlarının birleşiminden oluşmaktadır. Günümüz zamanında bilginin çok önemli olmasından dolayı akademik olarak da Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü önemli bir yer edinmektedir. Yönetim Bilişim Sistemleri mezunlarının, almış oldukları eğitim doğrultusunda iş hayatını kolaylaştırmak adına bilgisayarı ve yazılımı şirketlere entegre etmek konusunda sorumlulukları vardır.

Neden Yönetim Bilişim Sistemleri ?

Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü iki ayrı disiplini bir arada bulunduran bir bölümdür. Bu iki ayrı disiplin iki ayrı çalışma alanına sahiptir. Bu sebeple iş arayışında iki ayrı alandan faydalanılabilir. Yazılım ile ilgilenmek isteyip sayısal puan türünden bazı bölümlere(yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği gibi) bazı sebeplerden dolayı tercih yapamayacak durumda olan öğrenciler için tercih edilebilecek bir bölüm diyebiliriz. Teknoloji çağında olduğumuz için alınacak olan bilişim dersleri kişiye büyük avantaj sağlayacaktır. Kişi bölümü okumaya başladığında yönetim alanında bir kariyer planlıyorsa da, almış olduğu ve alacak olduğu dersler teknolojinin her şirketin olmazsa olmazı haline gelmesi sebebiyle kişiye avantajlar sağlayacaktır.

Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Eğitimi

Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde, 4 yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Bölüm eşit ağırlık puan türünden öğrenci almaktadır. Bölüm özel ve devlet üniversiteleri olmak üzere bazı üniversitelerde eğitim vermektedir. Yönetim bilişim sistemleri bazı üniversitelerde işletme ve yönetim bilimleri fakültesi, idari bilimler fakültesi gibi yönetimsel ve işletme alanındaki bölümleri barındıran bu fakültelerde eğitim verirken, bazı üniversitelerde ticari bilimler fakültesinde, bazı üniversitelerde ise uygulamalı bilimler fakültesinde eğitim vermektedir.

Yönetim bilişim sistemleri ders içeriği ve derslerin yoğunlukları üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterebilmektedir. Bölüm her ne kadar işletme ve bilişim alanını bir arada barındırsa da bu iki alanın yoğunluğu her üniversitede eşit demek doğru olmayacaktır. Çünkü bazı üniversitelerde bilişim dersleri ağırlıklıyken bazı üniversitelerde ise işletme alanına yönelik dersler ağırlıklı olarak bulunmaktadır. Tabi ki bu iki alanı dengeli bir şekilde ders programına yansıtan üniversitelerde bulunmaktadır. Bu durum bölümün hangi fakülteye bağlı olduğu ile de alakalı bir durumdur.

Yönetim bilişim sistemleri bölümünün ders programı üniversiteden üniversiteye farklılık gösterse bilişim ve yönetim dersleri şeklinde ayırdığmızda dersleri şu şekilde listeleyebiliriz :

Bilişim dersleri olarak ;

 • Yönetim Bilişim Sistemleri
 • Algoritma ve Veri Yapıları
 • Programlama Dersleri (python, C, C++, Java vb. içerikli dersler)
 • Nesne Tabanlı Programlama
 • Veritabanı
 • Web Ve Mobil Tabanlı Programlama
 • Sistem Analizi Ve Tasarımı
 • Veri Madenciliği
 • Bilişim Hukuku
 • Proje Yönetimi
 • Bilgisayar Donanımı Ve Sistem Yazılım

Yönetim dersleri olarak;

 • Ekonomi (Mikro, makro şeklinde ayrılabilir.)
 • Yönetim Ve Organizasyon
 • İşletme Hukuku
 • Pazarlama (Pazarlamanın ilkeleri, dijital pazarlama)
 • İstatistik (İstatistik 1, istatistik 2 şeklinde olabilmektedir.)
 • Muhasebe (Finans muhasebesi, temel ilkeler vb.)
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
 • Hukuk (Hukuğun temel kavramları, işletme hukuku, bilişim hukuku…)
 • Kurumsal Kaynak Planlama

şeklindedir.

Belirtmekte fayda vardır ki bu dersler üniversiteden üniversiteye farklı şekillerde verilmektedir. Derslerden yönetim kısmında olan bazı dersler bilişim temelli olarak işlenebilmektedir. Örneğin kurumsal kaynak planlama için ders bir program üzerinden ilerletilebilirken, Müşteri İlişkileri Yönetimi dersi için bir yazılım üzerinden eğitim verilebilmektedir.

Derslerin sınavları bilişim dersleri için genel olarak uygulamaya dayanmaktadır diyebiliriz. Mobil programlama dersinin sınavında verilen eğitim doğrultusunda bir mobil uygulama yaratmanız beklenirken, veritabanı sınavında yine verilen eğitim doğrultusunda SQL gibi bir veri tabanı programlama dili kullanarak gerekli bağlantıları sağlamanız sınavı uygulamalı bir şekilde tamamlamanız beklenebilmektedir.

Bazı derslerde ise öğrenciye ödevler ya da çeşitli proje sorumlulukları verilerek vizelerin, quizlerin ya da finallerin bu şekilde puanlandırılması sağlanmaktadır.

Staj uygulamaları da her üniversitede farklı şekillerdedir. Bazı üniversitelerde dönem içerisinde uygulanırken, bazı üniversitelerde ise öğrencilerden ara tatilde ya da yaz tatilinde staj uygulaması sorumluluğunu yerine getirmesi beklenmektedir.

Tez ve bitirme projesi konusuna gelinecek olursa yine her üniversitenin bu konuda aldığı kararlar yine değişiklik göstermektedir. Tez ve bitirme projesi arasındaki temel fark, tezin bitirme projesine göre daha akademik ve teknik bir yapıya ve özgün bir çalışmaya sahip olmasıdır.

Yönetim Bilişim Sistemleri Mezunları Hangi İşlerde Çalışabilir?

Yönetim bilişim sistemleri bölümü mezunlarının büyük bir çoğunluğu bilişim alanı üzerine çalışırken, geri kalan kısmı ise bilişim ile ilgili yönetim rollerinde ya da direkt olarak yönetim rollerinde çalışmaktadır.

Mezun olduktan sonra yapılabilecek işleri ve maaş durumlarını listeleyecek olursak ;

IT Sistemleri Uzmanı: Kısaca şirketin sunucu, sistem kurulum, network süreçlerini yönetir. Maaş ortalama durumdadır.

İş Analisti : İş veya süreçlerini veya sistemlerini belgeleyen, iş modelini veya teknolojiyle entegrasyonunu değerlendiren kişidir. Maaş durumu ortalamanın üzerinde seyretmektedir. Maaş ortalamanın üzerindedir.

Veri Analisti:  Veri analistleri verileri ve şirketlerin daha iyi iş kararları almasına yardımcı olmak için kullanan kişilerdir. Maaş ortalamanın üzerindedir.

Yazılım Geliştirme Uzmanı : Yazılım geliştirme uzmanı, yazılım sistemlerinin tasarımının yapılmasını, devamlılığını ve gerektiğinde güncellemesini yapan kişidir. Maaş ortalamanın üzerindedir.

Veri Tabanı Uzmanlığı : Yönetim Bilişim Sistemleri mezunları şirketlerin database alanlarında uzmanlaşabilmektedirler.

Bilgi Güvenliği Uzmanlığı: Günümüze verinin çok önemli olması dolayısı ile istihdamı olan bir alandır. Şirketlerdeki önemli verilerin gerekli tedbir ve bilişim uygulamaları ile sağlanması demektir. Maaş ortalama üzerindedir.

ERP Uzmanı : ERP sistemlerini yönetir. Maaş ortalamanın üzerindedir.

Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı : IT departmanı bulunan şirketlerde IT uzmanı olarak çalışırlar. Maaş ortalamanın üzerindedir.

CRM Uzmanı : Müşteriye dair verilerin en verimli şekilde kullanılması ve yönetilmesini sağlayan kişilerdir. Maaş ortalama civarlarındadır.

Proje Geliştirme Uzmanı : Proje geliştirme uzmanı, kendisine atanan projenin belirlenmiş bütçe ve zaman çizelgesi dahilinde başarılı bir şekilde tamamlanmasından sorumludur. Maaş seviyesi ortalamanın üzerindedir.

Yazılım Danışmanlığı : Teknoloji firmalarının müşterilerine yazılım ve yazılım ürünleri ile ilgili verilen danışmanlık hizmetidir.

Yönetim Bilişim Sistemleri bölümüne ait mesleklerden mezunlar için en bölüme odaklı meslekler bu şekildedir. Listelenen bu mesleklerin dışında Yönetim Bilişim Sistemleri mezunlarının tercih edebileceği farklı meslekler de bulunmaktadır. Örneğin İnsan Kaynakları Yöneticisi, Yazılım Satış Destek Uzmanlığı bazı yöneticilik türleri gibi.

Tercih Döneminde Bölüm İle İlgili Hangi Sorular Sorulabilir?

Üniversite ve bölümü tercih etmeden önce öğrencinin üniversite tanıtım günlerinde;

 • Üniversitenizde program ve ders yoğunluğu nasıldır?
 • Bölüm hangi fakültede bulunmaktadır?
 • Dersler daha çok uygulamaya yönelik midir, teoriye yönelik midir?
 • Öğrencinin dersten kalması durumunda izlenen yol nedir?
 • Öğrencinin dersten kalması durumunda ücret ödenir mi, ödenirse bu hangi şekilde ödenir? (Örn: Kredi başına ücret ödeme)
 • Üniversitenizde başarısız olduğum dersi gelecek dönem içerisinde alttan ders şeklinde alabilir miyim? Kaç kez alabilirim?
 • Üniversitenizde yaz okulu uygulaması var mı?
 • Staj uygulaması var mı ? Varsa hangi dönemlerde uygulanmakta?
 • Mezun olma aşamasında bitirme projesi ya da tez teslimi var mı?
 • Verilen İngilizce eğitimi hangi yoğunlukta?

gibi soruları görevli kişilere ya da üniversite öğrencilerine sormasında fayda vardır. Bunlar kişiye ileriye dönük olarak önemli ölçüde avantaj sağlayabilir.

Bu soruların yanında genel anlamda, eğitimin hangi kampüste verildiği, üniversitenin kütüphane, laboratuvar durumları ile ilgili sorular da sorulabilir.